Discretionary Wealth Management (HF-DWM)

     Το σημαντικό δεν είναι να προβλέπουμε το μέλλον αλλά να προετοιμαζόμαστε γι αυτό.

Περικλής.

Ποιος είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει το αποτέλεσμα μιας επένδυσης;
Ακαδημαϊκές μελέτες αλλά και η πείρα μας, κατατείνει στο ότι η επιτυχής επένδυση κρίνεται κατά

4.6%  από την επιλογή του περιουσιακού στοιχείου

1.8%  από τον χρόνο επιλογής του

2.1%  από άλλους παράγοντες

91,5% από την κατανομή των ενεργητικών, (συνδυασμό)των επενδυτικών επιλογών.

Η κατανομή των ενεργητικών στα πλαίσια ενός χαρτοφυλακίου, είναι εκείνη η διαδικασία που μοιράζει διαθέσιμους πόρους με διαφορετικά χαρακτηριστικά κινδύνου και απόδοσης ,όπως μετοχές ,ομόλογα και μετρητά ,έτσι ώστε το χαρτοφυλάκιο αυτό να είναι αρκετά διαφοροποιημένο, κατάλληλα προσαρμοσμένο στους επενδυτικούς μας στόχους και στην ανοχή μας στον κίνδυνο.

Οι περισσότεροι συγκεντρώνονται στην προοπτική της απόδοσης μιας επένδυσης και όχι στον κίνδυνο που πρέπει να αναληφθεί για να επιτευχτεί αυτή η απόδοση.

Ο κίνδυνος και ιδιαίτερα η επικινδυνότητα των επενδυτικών κατηγοριών που είναι κατανεμημένες στο χαρτοφυλάκιο μας είναι ο πρωταρχικός οδηγός των αποδόσεων.

Μόνο με βάση τον κίνδυνο, θα πρέπει να αποφασίσουμε για το ποιες επενδυτικές κατηγορίες θα συμπεριλάβουμε στο επενδυτικό μας χαρτοφυλάκιο.

Α ) ΜΕΤΟΧΕΣ.   Συνιστούν ιδιοκτησιακή σχέση σε μια εταιρία .Αν η εταιρία πάει καλά ,ο μέτοχος επωφελείται από την άνοδο της τιμής της μετοχής της εταιρείας αυτής η από το μέρισμα που διανέμει στους μετόχους. Αν  η εταιρία δεν πάει καλά η μετοχή θα κινηθεί χαμηλότερα .Πολλοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την πορεία της μετοχής μιας εταιρίας. Γενικότερα οι μετοχές θεωρούνται επενδύσεις υψηλού κινδύνου με προσδοκία υψηλής απόδοσης.

Β) ΟΜΟΛΟΓΑ. Αποτελούν δάνειο σε κάποια οντότητα όπως ,κράτος η εταιρία .Τα ομόλογα είναι υποχρεώσεις ,οι οποίες συνεπάγονται από καταβολή τόκων, εκ μέρους του δανειζόμενου ,σε τακτά διαστήματα και τελικά την επιστροφή του αρχικού κεφαλαίου την ημερομηνία λήξης. Τα ομόλογα θεωρούνται επενδύσεις χαμηλού κινδύνου και χαμηλής προσδοκώμενης απόδοσης.

Γ) ΜΕΤΡΗΤΑ. Έντοκα γραμμάτια,bank cds,αμοιβαία διαχείρισης διαθεσίμων(χαμηλότατου κινδύνου /απόδοσης).

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΔΙΑΣΠΟΡΑ.

«Όχι όλα τα αυγά στο ίδιο καλάθι.»

Επιπρόσθετα με την κατανομή των επενδύσεων (μετοχές, ομόλογα ,μετρητά), ο επενδυτής θα πρέπει να συμπεριλάβει κάποιες επενδυτικές υποκατηγορίες στο χαρτοφυλάκιο του για περαιτέρω διασπορά.

Υποκατηγορίες όπως :

-στο τμήμα των μετοχών ,μέγεθος των εταιρειών (μεγάλης ,μεσαίας η μικρής κεφαλαιοποίησης ) , εταιρείες γρήγορα αναπτυσσόμενες η σταθερής αξίας (value ,growth),η εταιρείες με γεωγραφική διασπορά (εσωτερικού η εξωτερικού, αναπτυγμένων, αναπτυσσόμενων η μεθοριακών χωρών).

– στο τμήμα των ομολόγων κρατικά η εταιρικά ομόλογα ,ποικίλων λήξεων και αξιολόγησης, με γεωγραφική διασπορά.

– Ισοτιμίες νομισμάτων

– Εμπορεύματα

– Εταιρείες ακινήτων,  private equity , Hedge funds.

Όλες αυτές οι επενδυτικές υποκατηγορίες παρέχουν διαφορετικά αποτελέσματα, στις ποικίλες συνθήκες των κύκλων της οικονομίας και των αγορών, λόγω της χαμηλής, της αρνητικής η της μηδενικής τους συσχέτισης .

Κάνοντας αυτές τις επιλογές η διαφοροποίηση είναι αποτελεσματική, με συνέπεια το χαρτοφυλάκιο να έχει ,μειωμένο κίνδυνο (λόγω της χαμηλότερης διακύμανσης ),αυξημένη ρευστότητα και σταθερότερες αποδόσεις. Έτσι μπορεί να γίνει εστίαση στους μακροπρόθεσμους στόχους και αποφυγή των βραχυπρόθεσμων τάσεων της αγοράς.