Στην σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από έντονη αστάθεια, μεταβλητότητα και από απρόβλεπτους εξωγενείς παράγοντες (Μοντέλο επίλυσης Κυπριακής κρίσης, αστάθεια τραπεζικού συστήματος, έλλειψη ρευστότητας κ.α), που αποτελούν σοβαρούς κινδύνους για τη απρόσκοπτη λειτουργία μιας επιχείρησης, η συνεργασία με έμπειρο, εξειδικευμένο, σύμβουλο διαχείρισης περιουσίας, αποτελεί πλέον ανάγκη για τη προστασία-απόδοση των αποθεματικών τους.

Η HellasFin θεωρεί ως κορυφαίο από άποψη αναγκαιότητας, για μια Ελληνική επιχείρηση προϊόν, το λογαριασμό διασφάλισης και διαχείρισης αποθεματικών κεφαλαίων σε Τράπεζα – Θεματοφύλακα, υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης, προσφέροντας όλες τις δυνατότητες απρόσκοπτης λειτουργίας της επιχείρησης, όποιες κι αν είναι οι μελοντικές εξελίξεις στην χώρα μας.

Με το άνοιγμα του λογαριασμού η επιχείρηση αποκτά δυνατότητες :

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιουσίας
Advisory Wealth Management (HF-AWM)

Διακριτική Διαχείριση Περιουσίας
Discretionary Wealth Management (HF-DWM)

Για φυσικά πρόσωπα ( μετόχους και στελέχη )
Family Office. Exclusive Services-International Desk.

Πρόσθετες Υπηρεσίες
Additional Services (HF-AS)