Β2Β πελάτες όπως εταιρείες τύπου Α.Ε.Π.Ε.Υ, Α.Ε.Ε.Δ, Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ, Α.Ε.Δ.Α.Κ στις οποίες μπορούμε να προσφέρουμε ως εξωτερικοί συνεργάτες όλο το φάσμα των υπηρεσιών μας καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως εκπαίδευση επενδυτικών συμβούλων και διαχειριστών περιουσίας.

Γιατί με εμάς

Η φιλοσοφία μας

Εργαζόμενοι για την επίτευξη των στόχων μας, οδηγούμαστε από μια καθαρή φιλοσοφία.

Έρευνα

Βασιζόμαστε σε ανεξάρτητη ποσοτική και ποιοτική έρευνα

Συνεργασία

Το μέγεθος της εταιρίας μας και το εταιρικό μας πνεύμα διευκολύνουν την συνεργασία της επενδυτικής μας ομάδας, που συμπεριλαμβάνει τους αναλυτές ,τους portfolio managers και την ομάδα υποστήριξης εξασφαλίζοντας ότι οι καλύτερες ιδέες αποτυπώνονται στα χαρτοφυλάκια μας.

Πειθαρχία

Καθορίζοντας την επενδυτική στρατηγική πιστεύουμε στη ανάληψη κινδύνου μόνο στην περίπτωση που αυτό συνοδεύεται από δυναμικό ελκυστικής απόδοσης.

Καινοτομία

Κατευθυνόμαστε από την επιθυμία να βρούμε καλύτερους τρόπους να βοηθήσουμε τους πελάτες μας ,εστιάζουμε περισσότερο στην ανάπτυξη νέων ιδεών παρά να περιοριζόμαστε σε συμβατικούς τρόπους σκέψης.

Πεποίθηση

Η προσπάθεια μας για ανεξάρτητη έρευνα μας δίνει την δύναμη να προκαλούμε τα πλειοψηφικά αποδεκτά και να επιμένουμε στα συμπεράσματα μας.