Οικονομικές Καταστάσεις Έτους

FileName Report Size
Δημοσιοποιήσεις πληροφοριών βάσει του Κανονισμού ΕΕ 575/2013 με ημερομηνία αναφοράς 30.6.2017 562 KB
Συνοπτικές Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 30.06.2017 92 KB
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 30.06.2017 654 KB
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2016 556 KB
Δημοσιοποιήσεις πληροφοριών βάσει του Κανονισμού ΕΕ 575/2013 με ημερομηνία αναφοράς 30.6.2016 556 KB
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 30.06.2016 648 KB
Συνοπτικές Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 30.06.2016 697 KB
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2015 495 KB
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 30.06.2015 484 KB
Συνοπτικές Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 30.06.2015 468 KB
Δημοσιοποιήσεις πληροφοριών βάσει της απόφασης 9/459/27.12.2007 της Ε.Κ. με ημερομηνία αναφοράς 30.6.2015 415 KB
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2014 493 KB
Δημοσιοποιήσεις πληροφοριών βάσει της απόφασης 9/459/27.12.2007 της Ε.Κ. με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2014 459 KB
Συνοπτικές Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 30.06.2014 407 KB
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 30.06.2014 505 KB
Δημοσιοποιήσεις πληροφοριών βάσει της απόφασης 9/459/27.12.2007 της Ε.Κ. με ημερομηνία αναφοράς 30.6.2014 514 KB
Δημοσιοποιήσεις πληροφοριών βάσει της απόφασης 9/459/27.12.2007 της Ε.Κ. με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2013 463 KB
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2013 475 KB
Συνοπτικές Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 30.06.2013 164 KB
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 30.06.2013 315 KB
Δημοσιοποιήσεις πληροφοριών βάσει της απόφασης 9/459/27.12.2007 της Ε.Κ. με ημερομηνία αναφοράς 30/6/2013 315 KB